یکشنبه
۱۹ آذر ۱۴۰۲

قیمت کتاب‌های درسی ۲۵ درصد افزایش یافت

رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور: در دو هفته گذشته رقمی معادل ۴۵۰ میلیارد تومان جهت جلوگیری از افزایش قیمت کتب درسی، اختصاص داده شد

آخرین اخبار