سه شنبه
۲ مرداد ۱۴۰۳

۴۰ سال انقلاب، ۴۰ سال بالندگی بود و غیر از این‌جفا به مردم است

رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و مشاور عالی قوه قضاییه در جمع هواداران سعید جلیلی در بهشهر گفت: اینکه بگوییم در ۴۰ سال گذشته  انقلاب، هیچکس کاری نکرد و عقب تر رفتیم، جفا به ملت و دشمن شاد کن است.

آخرین اخبار