چهارشنبه
۱۳ مهر ۱۴۰۱
کد خبر : 1761
۱۱ دی ۱۴۰۰؛ ساعت ۹:۳۷
0 views

جوادخسروی کارشناس مسائل سیاسی :

 

نحوه رسیدن وتحقق آموزه‌های اسلامی به نوعی آموزه های نبوی، نهضت فاطمی، فرهنگ علوی، نهضت حسینی، گفتمان امام و رهبری است که حاج قاسم به نحوی آن را مشق کرده و ارائه دادندکه این قابل توجه است و او توانست همه این آموزه های اسلامی که ازعصر نبوی تابه حال به عنوان یک ادعا در عرصه فردی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حرفی برای گفتن داشته باشد.

این کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: با توجه به اینکه اشاره رهبری به مکتب است همین موضوع میباشد یعنی کسی بیاید زندگی حاج قاسم، الگوی حاکمیتی و دفاعی ونگاه فرهنگی و همه ابعاد شخصیتی اش را مطالعه و بررسی کند و به یک طرح و برنامه‌ای می‌رسد که انسان را به اوج می رساند واینجااست که می‌توانیم بگوییم به نوعی حاج‌قاسم نه مکتب سازبلکه مکتب ساخته است یعنی مکتب اسلام را اینجوری ساخته که به اینصورت تجلی می‌کند.

خسروی درخصوص مکتب حاج قاسم بهترین جمله ای که می توان گفت این است که شهید سلیمانی مسیرحرکتی را پیمود که درعمل به آموزه های دین، در عمل به آموزه های اسلام است و این مسیر مسیر بود که کارآمدی و تاثیراسلام دربهبود شرایط اجتماعی،سیاسی وفرهنگی و امنیتی یک کشور یا یک جامعه محقق می کند.

وی ادامه داد: در حقیقت این ردنظریه است که سال های سال تحت عنوان سکولاریسم درجهان مطرح است یعنی مکتب حاج قاسم یک مکتب عملی است و این خیلی قشنگ است که حاج قاسم در عمل اثبات کرد که اسلام توانایی عبور ازمشکلات و چالش ها را در عرصه های مختلف سیاسی واجتماعی و حتی اقتصادی داردحاج‌قاسم اثبات کرد که نه تنها تضاهمی بین اسلام، دین وپیشرفت نیست بلکه با اسلام بادین وبا نگاه انقلابی پیشرفت موثر میشود درحقیقت حاج قاسم سلیمانی به عنوان یک مکتب یک الگوخروجی تمدن نوین اسلامی است.

این کارشناس سیاسی با اشاره اینکه حاج قاسم درحقیقت اسوه و نمونه عملی تمدن نوین اسلامی است گفت : اگرما باحاج قاسم همراه شویم و باخصوصیات و طرح و برنامه و عملش میتوانیم تمدن نوین اسلامی رادرکشور یاحتی در جهان بپردازیم.

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در سخنی که پس از شهادت حاج قاسم داشتند که یک الگوی مستقل اسلامی دارد که دراین خصوص ماعقب هستیم و درموردش کاری نکردیم اما درطی سالیان بعد ازانقلاب ما نمونه پردازی هایی ازاین الگوداشتیم حاج قاسم یکی ازآن نمونه هااست و به عنوان نمونه اخیر نمونه ای است که اثبات می‌کند نگاه انقلابی و نگاه ولایی با درک درست از شرایط واقع می‌تواند پیشرفت‌های خیره‌کننده ای را ایجاد کند.

خسروی تصریح کرد: هر جا در این کشورنگاه حاج قاسمی یعنی نگاه ولایی، دینی و انقلابی، نگاه خدا محور، نگاه موحدانه، نگاه، نگاه بریده از نظام سلطه گر وجودداشت ما پیشرفت کردیم، درعرصه های دفاعی ،امنیتی، سلول‌های بنیادین، علمی، نانو تکنولوژی، هوافضا وقتی اینها را مرور می کنیم پیش رفتیم به معنای اینکه کاری کرده باشیم نه بلکه در آن عرصه ها ما با بزرگان این عرصه رقابت می‌کنیم و این حرف بزرگی است وما در این عرصه ها جز ۱۰ کشور بزرگ جهان هستیم.

این کارشناس سیاسی گفت: درست زمانی که این اتفاقات می‌افتدنه تنها کشورهای غربی که به این علم و پیشرفت رسیدن بهت کمک نمی‌کنندبلکه در این مسیر هم سنگ اندازی می‌کنند یعنی به ما نه تنها در این عرصه هیچ کمکی نمی شودبلکه در این مسیر هم سنگ اندازی می‌شود ولی به آن نقطه اوج می رسیم واین تلاش و این اتفاق ارزشش دوچندان می‌شود.

وی بیان کرد:مکتب حاج قاسم سلیمانی در یک نگاه درحقیقت مکتب انقلاب مبتنی بر عقلانیت وحکمت است که دقیقاً برآموزه‌های دینی البته پیروی ازفرامین ولایی عمل کرده و توانسته خوش بدرخشد.

خسروی ادامه داد:حاج قاسم تمام وجودش مردم بودوکسی بودکه همه وجودش به مردم بودوهرطیف وطایفه ای راازخودش می دانست،حاج قاسم قبل ازاینکه فاتح نبردنظامی باشدوقبل ازاینکه فرمانده نبردزمینی باشد، او‌ قهرمان جهادبانفس بودجهاداکبربودحاج قاسم تمام وجودش تجلی خدابوده است برای همین وقتی که حاج قاسم میگویدتادوسه ماه آینده ازداعش خبری نیست واین اتفاق میفتد، اراده خودش اصلامطرح نیست بلکه همه وجودش خداست ولذاکارخدایی میشودهمانطوری که خدامی‌فرمایدتودرراه من قدم بردار مابقی کار با من است وحاج قاسم همه وجودش دراین راه مردم بود.

کارشناس ارشد سیاسی بابیان اینکه حاج قاسم درکنارعطوفت ومهربانی اش بامردم،بادشمنان دین که دشمنان مردم می شوند مقابله میکرد گفت:حاج قاسم برای دین خداوبرای مردم بود وخط قرمزحاج قاسم مردم بودبرای مردم روی چشمانش نمک می‌پاشیدکه لحظه ای نکند مردمی ازجنس کسانی که نه هم کیش ما هستند ونه هم وطن ما،لحظه‌ای زیر چکمه داعش قرار بگیرد.

وی گفت:حاج قاسم یک تز مدیریتی جالبی داشت که می‌گفت مااهل این نیستیم که یکجا بنشینیم و رزمندگان را پای کاربفرستیم، او خودش همیشه درخط مقدم پای رفتن بود.

خسروی افزود : نگاه مدیریتی حاج قاسم، نگاه اسلامی بوده و مدیریت حاج قاسم مدیریت دینی بود حاج قاسم مکتبی جدید را برای ما نساخت بلکه حاج‌قاسم یک نوع مشق عملی مکتب اسلام است‌و سرمشق عملی رفتن به سمت مدینه فاضله است اگر این نمونه را درک کنیم و خوب بشناسیم متوجه میشویم که چه اتفاقات خوبی در جامعه می‌افتد لذا حاج قاسم و نوع نگاهش به مدیریت، نگاه جهادی و انقلابی بوده و نگاه جهادی و انقلابی شاخص اصلی اش در تاثیرش است یعنی در کارهم جدیت ، هم سرعت و هم دقت است و شجاعت حاج قاسم همراه با تدبیر ، همراه با شعور و همراه با حکمت بود.

وی اظهار کرد: در قضایای موضع‌گیری‌های سیاسی حاج قاسم را ببینیدکه برای او جناح مطرح نبود جز انقلاب، یک مدیر انقلابی بود مقام معظم رهبری فرمودند که سعی کنیم کنار همه خصوصیاتی که از حاج قاسم اشاره میشود انقلابی بودن حاج قاسم را بگوییم که مهمترین ویژگی حاج قاسم بود و این انقلاب همان است که تمام استکبار و نظام سلطه و دنیای سرمایه‌داری را به خود لرزانده است و حاج قاسم روی این مسیر پا گذاشته و در این مسیر حرکت کرده است و لذا حاج قاسم را باید یک نمونه عملی دین اسلام بدانیم شاگرد ممتاز مکتب امام و رهبری است و حاج قاسم آن نمونه مکتب به روز شده اسلام توسط فقیه جامع الشرایط چون امام و رهبری ارائه شده است .

این کارشناس خاطر نشان کرد : حاج قاسم نگاه مدیریتی نگاه جهادی و پا به کار بوده و خودش را از بدنه کاری و اجرایی جدا نکرده و در کنار اینکه فکر داشته برنامه و طرح و نظریه داشته یک انسان بسیار فکور و اندیشمند و طراح و خلاقی بودند و در کنار رزمندگان با دشمن مبارزه می‌کرد و هراسی به دل راه نمیداد .

وی با اشاره به انتقام بعد از شهادت حاج قاسم یادآور شد: پایگاه نظامی عین الاسد که به قول آمریکایی‌ها دوتا ویژگی داشت و آن اینکه آن پایگاه مغز و چشم و قلب آمریکا در منطقه بود یعنی همه تصمیمات و اطلاعات از آنجا گرفته می‌شد و دیگر اینکه امن‌ترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه بود و جایگاهی با این ویژگی بعد اینکه با اعلام قبلی به آن موشک شلیک شود و آن همه خرابی ایجاد شود بزرگترین حماسه ای است که رهبری به یوم الله تعبیر کرده است، یعنی آمریکایی که بعد از جنگ جهانی دوم کشوری مثل ایران بیاید و چندین موشک به پایگاه نظامی اش بزند و آمریکا نتواند عکس العمل نشان دهد و این خیلی مهمتر است و نکته دوم اینکه ترامپ هم گفته بود اگر ایران بعد از شهادت حاج قاسم بیاید کاری بکند ما ۵۲ نقطه از ایران را می‌زنیم و اینکه ما بزنیم و او هیچ غلطی نکنداین هم خیلی مهمتر از آن زدن است یک ابرقدرتی ادعا می‌کند من میزنم ولی نتواند هیچ کاری بکند یعنی هیمنه آمریکا ریخته است .

کارشناس ارشد مسائل سیاسی با اشاره به اینکه بالاتر از همه اینها شهادت حاج قاسم پایان حاج قاسم نیست گفت : شهادت حاج قاسم به نوعی آغاز حاج قاسم است و الان همه شاگردان حاج قاسم در منطقه به راحتی دشمنانی مثل امریکا را تهدید میکند و به فرمایش مقام معظم رهبری پس از شهادت حاج قاسم روح برانگیختگی در ملت‌های جهان بیدار شد و جهانی به احترامش ایستاد و کشورهای جنبش عدم تعهد آمدند به احترام حاج‌قاسم سکوت کردند و در جلسه ایستادند و این یک احترام خاصی است، اما انتقام اصلی حاج قاسم این است که چرا دشمن تن به این ذلت داد ، کسی یا کشوری ترور می کند که توانایی حذف مستقیم طرف را نداشته باشد از او بترسد و از پشت خنجر می زند و اولین ترجمه ترور ضعف دشمن است دشمنی که ترور می‌کند یعنی ضعیف است یعنی نمی تواند در میدان مستقیم بجنگد و می آید ترور می کند و اما اینکه چرا دشمن به همچین ذلتی تن داد به دلیل اینکه مدل حاج قاسم برایش تحمل نبود پس بهترین راه انتقام از قاتلان حاج قاسم این است که حاج قاسم ها را در مملکت زیاد کنیم تکثیر حاج قاسم، ترجمه حاج قاسم، نگاه حاج قاسم در عرصه‌های مختلف مدیریت کشوری و حل مشکلات به واسطه این الگو به نوعی انتقام از قاتلان حاج قاسم و عاملان قتل حاج قاسم است و این بهترین راه و روش و شیوه است که می توانیم پیش ببریم .

خسروی بیان کرد : زخم هجران حاج قاسم برای ملت ایران و برای آزادگان جهان هیچ وقت کهنه نمی شود حاج قاسم در مسیری که مسیر خون شهدای کربلا است گام گذاشته همانطوریکه کربلا و امام حسین (ع)حرارتی در وجود آزادگان عالم دارد که هرگز این حرارت خاموش نمی شود حاج قاسم قطره خونی بوده که به دریای بیکران نهضت اباعبدالله الحسین وصل کرده و تا انسانیت و آزادگی و منش و درستی است حاج قاسم نیز است و اما گفتن حاج قاسم کفایت نمی‌کند بلکه باید فکر کنیم و حاج‌قاسم شویم.

وی گفت: باید هر کسی در هر جایی که هست از کارگر گرفته تا معلمان و استادان دانشگاه و به ویژه مسئولین که در عرصه های خدمت به مردم هستند بیایند و نگاه حاج قاسم را در عرصه کاری خود اعمال کنند تا اتفاقات خوبی بیفتد آن تمدن نوین اسلامی که مقام معظم رهبری اشاره می‌کنند به واسطه این نگاه و این نوع روش و سرمشق در سراسر زمان تا ظهور آقا امام زمان محقق شود.

 

سایت خبری بهشهر بیدار 

 

مببع خبر : سایت بلاغ مازندران

 

نظر شما:

1- گزینه های ستاره دار الزامی می باشند.
2- ایمیل شما نمایش داده نمی شود.
3- لطفا جهت دریافت پاسخ نظر خود حتما ایمیل خود را بصورت صحیح وارد نمائید.
4- لطفا نظر خود را به صورت فارسي تايپ نماييد.
5- نظري که حاوي هر گونه توهين باشد، انتشار داده نمي‌شود.
نام *
ایمیل *

اخرین اخبار